De technologieën

Crowdsourced, gezamenlijk ontwikkeld en zonder octrooi

Een nieuwe manier om technologieën uit te werken

Eerder dan de ontwikkeling te internaliseren opteren we voor de crowdsourcing en de samenwerking zowel met de ondernemers als met de gepassioneerden, de academici, de startups, enz.
We kiezen er ook voor om onze technologieën niet te laten patenteren maar integendeel patentvrij (open-source) te houden. Ten slotte zullen deze innovaties sober blijven, low-tech en low-cost, om gemakkelijk reproduceerbaar te zijn en door het grootste aantal mensen te kunnen worden gebruikt.

Nu in de ontwikkelingsfase

 Sorteersensor

 Doel: De verschillende types afvalplastic identificeren door middel van nabij-infrarood spectroscopie (NIRS), op kleine schaal en tegen een lage prijs (ongeveer 100€ stuk).

 Ontwikkeld in samenwerking met: l’Institut d’Optique de Paris, l’ENSAM, Greentropism, Pellenc ST

 Multifunctionele recyclingmachine

 Doel: Nieuwe afgewerkte of half-afgewerkte producten verkrijgen zoals planken, tegels of bakstenen dankzij een extrusiemachine met meerdere uiteindes. Deze recyclingmachine is gebruiksvriendelijk, verplaatsbaar en autonoom in energie.

 Ontwikkeld in samenwerking met: Ecolomy, de Precious Plastic gemeenschap, CNRS

 Plastic pyrolysis-unit

 Doel: Het niet recycleerbare plastic omzetten in benzine en diesel onder invloed van de warmte. Deze techniek bevat geen verbrandingsproces, voorziet zelf in haar energie en kan tot één liter brandstof leveren per kilo verwerkte plastic. Deze low-tech pyrolysis-unit wordt ingericht in een zeecontainer van 6 meter die op het dek van het schip zal worden geladen.

 Ontwikkeld in samenwerking met: SARP Industries (Filiaal van Veolia), Balanced Energy, Cefrepad

Van plastic tot energie

Een in container geplaatste pyrolysis-unit zal worden ontwikkeld en aan boord gebruikt om het schip vooruit te stuwen. Op elke bestemming zal het ter plaatse ingezameld niet recycleerbare plastic aan boord worden gebracht en in brandstof worden omgezet. Op die manier zal de catamaran de volgende bestemming kunnen bereiken.

Schema van de in container geplaatste pyrolysis-unit

 Versnippering van het plastic

Het afvalplastic wordt in de shredder gestort waar het in kleine stukjes versnipperd wordt.

 Pyrolysis

De stukjes plastic worden verwarmd tot 430°C in een zuurstofvrije omgeving, waardoor ze zich splitsen in drie elementen: benzinedampen, synthesegassen en zwarte koolstof.

 Reflux

Les grosses molécules passent à l’état liquide et retournent dans le réacteur pour être cassées à nouveau.

 Condensatie

De benzine en de diesel worden uit elkaar gescheiden via twee condensatiebuizen. Van 320°C tot 200°C voor de diesel en van 200°C tot 20°C voor de benzine.

 Terugwinning van de vloeistoffen

De benzine en de diesel worden in twee aparte brandstoftanks opgenomen.

 Terugwinning en gebruik van de synthesegassen

De ontvlambare niet-condenseerbare gassen (synthesegassen) die niet vloeibaar geworden zijn worden eveneens teruggewonnen. Ze worden vermengd met lucht en verbrand, wat warmte geeft aan de pyrolysisreactor.